Contact

Vragen?

Heeft u een vraag over (elementen van) deze Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving of opmerkingen over de werking van de website? Wilt u eens verder praten over de inhoud van de kennisagenda, neem dan contact op met PostbusCSOSZW@minszw.nl.

Doe met ons mee!

Deze rijksbrede kennisagenda vormt een startpunt van een proces en is geen eindpunt. Wanneer u samen met ons aan de slag wilt met de beantwoording van de kennisvragen uit deze kennisagende of op een andere manier wilt bijdragen aan het verder brengen ervan, dan horen wij graag van u. Neem dan contact op met PostbusCSOSZW@minszw.nl.