Privacy

Rijksbredekennisagenda.nl is een website die is ontwikkeld voor kennisdeling tussen beleidsmakers en onderzoekers en hanteert de privacyverklaring van het ministerie van SZW.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de FG van het ministerie van SZW. Rijksbredekennisagenda.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.