Beeld: Corné Bastiaansen
Beeld: Bart Maat
Beeld: Valerie Kuypers

Home

Deze Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving is het resultaat van een interdepartementale verkenning in samenwerking met universiteiten en kennispartners. Daarbij is gekeken naar de kennis die voor goede beleidsontwikkeling nodig is om op een passende manier om te kunnen gaan met de lange termijn effecten van digitalisering die versneld is door de Covid-19 pandemie.