Deelnemers

Onderstaande beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers hebben deelgenomen aan de kennisateliers over het aandachtsgebied samenleven. Uiteraard kunnen andere geinteresseerden zich aansluiten bij het vervolg.

 • Britt Elstrodt, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Helmy van Erp, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Michelle Möhl, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Sander Mul, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Bas Vos, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Haye Hazenberg, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Heidi Janssen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Amber Mechelse, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Soumia Akachar, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Addy Polet, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Pieter van Koetsveld, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mariska Zwinkels, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Bas Torenvliet, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Milou van Hout, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Niels-Ingvar Boer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Joline van de Rijt, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Joost van der Vleuten, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Floris Bex, Universiteit Utrecht
 • Mark van den Brand, Technische Universiteit Eindhoven
 • Willem-Paul Brinkman, Technische Universiteit Delft
 • Pieter Dronkers, Universiteit voor Humanistiek
 • Vanessa Evers, Universiteit Twente
 • Agneta Fischer, Universiteit van Amsterdam
 • Herman Geuvers, Radboud Universiteit
 • Ashley Metz, Tilburg University
 • Bram Nauta, Universiteit Twente
 • Beate Roessler, Universiteit van Amsterdam
 • Esther Rozendaal, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
 • Rolf Zwaan, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
 • Peter Vervest, Rotterdam School of Management, Erasmus University
 • Clara Egger, Rijksuniversiteit Groningen
 • Marit Sijbrandij, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Tirza König, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Reinoud Stoel, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Annemarie Wennekers, Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Lotte Welling, De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Henk Hilderink, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Alyt Damstra, De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Ruth Mampuys, De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Jeroen Heres, Rathenau Instituut
 • Paul Blank, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Léon Gielgens, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Janneke van Kersen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Anne Bergen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Jeanette Bruil, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Maya Rispens, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Christiane Klöditz, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Gerard Baars, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Wietske Babeliowsky, ZonMw
 • Cule Cucic, ZonMw
 • Daniëlle van Spijker, ZonMw
 • Natalie Stevens, ZonMw
 • Jos Zandvliet, ZonMw
 • Tim Kruitbosch, ZonMw