De privacy, veiligheid en rechtszekerheid van burgers komen in het geding, doordat bedrijven, overheden en andere organisaties heel veel gegevens vastleggen, verwerken en delen zonder dat de betrokkene dat weet of er zeggenschap over heeft.

Over elke burger zijn er grote hoeveelheden gegevens vastgelegd in geautomatiseerde systemen van diverse overheden. Verschillende instanties delen deze gegevens met elkaar. Ook bedrijven en (zorg)organisaties beschikken over grote hoeveelheden data van en over burgers. Daarbij bestaat vrijwel geen transparantie. Het is voor de burger vrijwel niet mogelijk om inzicht te krijgen in de complete dataset die een bedrijf, organisatie of overheid heeft. Koppeling van datasets, een manier om de waarde ervan sterk te vergroten, is niet altijd foutloos.

Datzelfde geldt voor de miljoenen geautomatiseerde beslissingen van de Belastingdienst en vele andere overheidsinstanties. Ook bij de invoer van data door derden of de burger zelf kunnen fouten optreden. Bij gebrek aan transparantie kunnen zo ernstige gevolgen ontstaan voor de rechtspositie en zelfs de veiligheid van de burger. Daarbij kunnen bovendien verschillen ontstaan tussen groepen burgers, bijvoorbeeld vanwege verschillen in kennis en toegang tot digitale systemen en als gevolg van bewuste of systemische discriminatie.