Doordat sociale contacten zich meer online afspelen, neemt de versplintering (verbubbeling) toe en verliest de publieke sfeer aan betekenis. Wantrouwen, polarisatie en complottheorieën krijgen dan een kans.

De publieke sfeer is enerzijds de ruimte waarin iedereen elkaar ontmoet ongeacht opvattingen en achtergronden, anderzijds het gezamenlijke verhaal van de samenleving. Beiden zijn essentieel voor het functioneren van een samenleving als geheel. Sociale media dreigen die gezamenlijkheid te ondermijnen, doordat bubbels ontstaan: groepen mensen met dezelfde opvattingen en cognitieve bias, die niet meer openstaan voor informatie die in strijd is met hun opvattingen. Er is geen gezamenlijke werkelijkheid meer, zodat complottheorieën zich gemakkelijk kunnen verspreiden. Daardoor ontstaat niet alleen onderlinge polarisatie tussen groepen, maar ook wantrouwen ten opzichte van overheid en onafhankelijke instituties.