Mensen met een beperking kunnen dankzij technologische ondersteuning beter meedoen.

Technologie, van gehoorapparaten tot brailleschermen en van scootmobielen tot draagbare alarmsystemen, levert nu al een belangrijke bijdrage aan de zelfstandigheid en participatie van mensen met beperkingen. Intelligente technologie, waaronder robots, kan ongekende nieuwe mogelijkheden bieden. Voor mensen met een fysieke beperking kan intelligente technologie in de thuissituatie (domotica) bijdragen aan zelfstandig wonen en verbetering van de levenskwaliteit doordat men zich veiliger kan voelen en minder energie kwijt is aan huishoudelijke taken. Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, dementie of een verstandelijke beperking kan technologie eveneens bijdragen aan hun mogelijkheden om zelfstandig te (blijven) wonen en mee te doen in de samenleving.