Wat maakt mensen meer of minder kwetsbaar in de context van versnelde digitalisering?

Digitalisering heeft gevolgen voor de positie van bevolkingsgroepen binnen de samenleving. Er is echter nog onvoldoende zicht op de exacte gevolgen van digitalisering voor verschillende groepen. Voor wie betekent digitalisering een toename of afname in participatiemogelijkheden? Wie is kwetsbaar voor zaken als online criminaliteit, pesten en ongewenste intimiteiten?

Inzicht in wat precies burgers kwetsbaar maakt online is nodig om die kwetsbaarheden te kunnen tegengaan. Onderliggende vragen zijn hier:

  1. Wat heeft iedere burger nodig om deel te kunnen nemen aan de online samenleving en waarom?
  2. Wat maakt mensen in een online samenleving kwetsbaar?
  3. Hoe kan voldoende toegang voor elke burger gewaarborgd worden?