Wat zijn de gevolgen voor de structuur en kwaliteit van sociale netwerken van mensen en van de publieke ruimte als contacten steeds meer online zijn?

Door de pandemie is de trend naar meer online en minder offline contacten versterkt. Het vermoeden bestaat dat dit uiteenlopende gevolgen heeft, zowel voor het individu als voor de verhouding tussen verschillende groepen in de samenleving en de samenleving als geheel. Zo lijkt er online sprake te zijn van toenemende polarisatie en radicalisering. Er is echter meer kennis nodig over deze ontwikkelingen om adequaat beleid te kunnen formuleren. Inzicht in de onderliggende sociaalpsychologische mechanismen, de rol van de verschillende digitale platforms en hun algoritmen en de impact op verschillende individuen en groepen is daarbij van groot belang.

In het Kennisatelier zijn de volgende onderliggende vragen geformuleerd:

  1. Tussen welke groepen, op welke platforms en over welke onderwerpen treedt polarisatie op, en wat is hier het effect van?
  2. Hoe verandert kwantiteit en kwaliteit van ontmoetingen, offline en online?
  3. Met wie voelen mensen zich meer of minder verbonden door verschuiving naar online contacten?
  4. Heeft de verandering van sociale netwerken invloed op welzijn en welbevinden?
  5. Onder welke omstandigheden heeft polarisatie een destabiliserend effect op de democratische rechtsorde?
  6. Welke effectieve mogelijkheden heeft de overheid om destabiliserende polarisatie tegen te gaan?
  7. Is de ontwikkeling van een online publieke ruimte (dus niet-privaat socal network) wenselijk en mogelijk?