Welke invloed heeft digitalisering op de keuzevrijheid van burgers: op de keuze óf online te zijn, waar online te zijn en wat online te doen?

Technologie is niet zo waardeneutraal als soms lijkt. Het feit dat iets mogelijk is, heeft al consequenties voor de handelingsmogelijkheden van individuen. Digitale platforms zijn gebaseerd op zeer krachtige technologieën, met een potentieel grote impact op de informatievoorziening, de onderlinge communicatie en het uiteindelijke (offline) gedrag van burgers. Gegevens die online worden uitgewisseld, kunnen duurzaam opgeslagen worden zonder dat de individuele burger weet wie welke gegevens van hem of haar heeft. Er is meer inzicht nodig in de manier waarop technologiebedrijven opereren en de impact die dit heeft op burgers, hun privacy en hun gedrag.

In het Kennisatelier zijn de volgende onderliggende vragen geformuleerd:

  1. Welke juridische en sociaalwetenschappelijke strategieën zijn voor de overheid nodig om tegenwicht te bieden aan grote techbedrijven en buitenlandse mogendheden als het gaat om het privacy beschermen?
  2. Wat zijn overwegingen en wensen van burgers in het omgaan met hun data en privacy?
  3. Welke methoden zijn effectief om wensen van burgers over data en privacy te realiseren?
  4. Welke internationale goede voorbeelden zijn er om sneller te komen tot afwegingen m.b.t. gegevensgebruik en privacy?