Bedrijven, overheden en andere instanties hebben steeds meer potentieel gevoelige data van/over burgers.

Elke interactie die online plaatsvindt, laat in beginsel sporen na. De meeste burgers zijn zich er nauwelijks van bewust, maar zelfs mensen die hun uiterste best doen om zo min mogelijk gegevens achter te laten, ontkomen er niet aan. Daar komt bij dat veel data verplicht worden vastgelegd en gedeeld door (overheids)organisaties, zorgverleners, etc. Grote technologieplatforms en andere online bedrijven, maar ook (internationale) overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties kunnen deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren van dienstverlening, maar ook misbruiken om invloed uit te oefenen en zelfs macht te verwerven.