Het contact tussen groepen mensen in de samenleving neemt af (‘verbubbeling’).

Naarmate sociale interactie en informatievoorziening zich meer verplaatst naar online platforms, groeit het risico dat mensen alleen nog maar informatie krijgen die aansluit bij hun bestaande vooroordelen en alleen nog digitaal omgaan met mensen met dezelfde cognitieve bias als zijzelf. Deze zogeheten verbubbeling kan er bovendien toe leiden dat het vertrouwen in onafhankelijke informatiebronnen afneemt. Ook het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in de overheid, in zorgverleners en andere groepen wordt aangetast.