Tegenstellingen tussen groepen mensen in de samenleving nemen mede als gevolg van digitalisering toe.

Polarisatie en toenemende tegenstellingen zijn in veel landen zichtbaar, waaronder ook Nederland. Politieke partijen met extreme standpunten zijn in opkomst. Denkbeelden die tot voor kort relatief marginaal waren, worden nu door grotere groepen mensen gedeeld. Een groeiende groep mensen vertrouwt meer op informatie uit het buitenland dan op de Nederlandse overheid en media. Gedurende de pandemie is dit duidelijk gebleken en is deze trend merkbaar versneld. Zo twijfelde 15 jaar geleden bijna niemand aan de effectiviteit en veiligheid van vaccins, op religieuze minderheden en sommige new-age-groeperingen na. In de afgelopen jaren groeide de antivaccinatiebeweging al, om tijdens de COVID-19 crisis sterk in omvang en invloed toe te nemen. Hoewel uiteenlopende factoren hiertoe hebben bijgedragen, wordt in het algemeen verondersteld dat sociale media een belangrijke rol spelen bij deze polarisatie.