Deelnemers

Onderstaande beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers hebben deelgenomen aan de kennisateliers over het aandachtsgebied hybride werken. Uiteraard kunnen andere geinteresseerden zich aansluiten bij het vervolg.

 • Miranda Visser, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Dirk Beekman, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Camiel Jansen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Rianneke Boele, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Sanne Tielkemeijer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Niels-Ingvar Boer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Sabine Kraus, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • André de Moor, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Anita de Groot-Meinema, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Vries Kool, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Sjef Ederveen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Rob Salomons, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Thijs Janssen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Geert-jan Buisman, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Francisca van der Velde, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Renet van der Waals, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Eke Joustra, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Mark van Vugt, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Marleen Huysman, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Arnoud Boot, Universiteit van Amsterdam
 • Mara Yerkes, Universiteit Utrecht
 • Tanja van der Lippe, Universiteit Utrecht
 • Koen Frenken, Universiteit Utrecht
 • Marc van Veldhoven, Tilburg University
 • Ton Wilthagen, Tilburg University
 • Debby Beckers, Radboud Universiteit
 • Edith Josten, Centraal Planbureau
 • Egbert Jongen, Centraal Planbureau
 • Jorrit Swaneveld, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Wendy Smits, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Marte Hesselmans, De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Karin Proper, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Pauline van der Wel, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Noortje Wiezer, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Paulien Bongers, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Marjolein Douwes, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek