Hoe kan (fysiek en mentaal) gezond en productief hybride werken gestimuleerd en gefaciliteerd worden en wat is de rol van de werkende, werkgever en overheid hierin?

Hybride werken kan diverse voordelen hebben, zowel voor de werkende als voor werkgever en samenleving. Tegelijkertijd zijn er mogelijke risico’s voor de fysieke en mentale gezondheid, arbeidsproductiviteit en andere aspecten. Onderstaande kennisvragen die zijn geformuleerd in de kennisateliers kunnen helpen bij het beantwoorden van bovenstaande overkoepelende vraag.

 • Hoe kunnen we zorgen dat werkenden de juiste keuzes maken in de thuiswerksituatie, bijvoorbeeld wat betreft gezondheid, (ergonomische) werkplek, bewegen, naar buiten gaan en pauze houden? Hoe zorgen we dat werkgevers hiervoor mogelijkheden bieden en dit stimuleren?
 • Welke groepen slagen er in om gezond thuiswerk gedrag (bewegen, zitten, pauze houden|) te realiseren, en welke groepen niet?
 • Wat zijn de gevolgen van hybride werken voor psychosociale stress en gezondheid bij verschillende groepen werkenden, wat zijn risicofactoren en wat zijn gunstige factoren?
 • Hoe kunnen we de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op gezond en veilig werken in de thuissituatie optimaal inrichten?
 • Welke concrete mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat thuiswerken meer is dan alleen scherm werken/digitaal werken? Hoe houden we bij hybride werken voldoende afwisseling in de werkdag (thuis of op de werkplek) en welke mogelijkheden hebben werkgevers om dit te bevorderen?
 • In hoeverre beïnvloedt hybride werken het welzijn en de werktevredenheid van werkenden? Welke kenmerken van werkenden voorspellen gunstige gevolgen voor welzijn en werktevredenheid en welke kenmerken zijn voorspellend voor ongunstige gevolgen?
 • In welke mate verschilt de kwaliteit van de thuiswerkplek tussen verschillende groepen Nederlanders?
 • In hoeverre beïnvloedt thuiswerken het ziekteverzuim en de prestaties van werkenden?
 • Hoe kan bij afnemend lidmaatschap van vakbonden de vertegenwoordiging van de werknemer adequaat worden georganiseerd?
 • Wat is waarde van werk in een hybride/online setting, is deze waardering anders dan in een niet-online setting en hoe meet je dit
 • Worden werkenden gelukkiger van (deels) thuiswerken?