Welke bouwstenen zijn nodig voor een juridisch kader ten aanzien van Big Tech bedrijven op het gebied van privacy, dataprotectie, eigendom aansprakelijkheid e.d.?

De groeiende rol van digitale platforms betekent dat de aanbieders van deze platforms relatief veel maatschappelijke invloed krijgen. Daar waar dit tot problemen leidt op het gebied van zaken als privacy, veiligheid, juridische aansprakelijkheid en dergelijke, is een taak weggelegd voor de overheid. Dat begint met het inventariseren van concrete problemen om deze vervolgens te helpen oplossen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om regelgeving en juridische kaders, maar ook om het beschikbaar stellen van kennis en voorbeeldcontracten.  Het betreft vaak  complexe juridische vragen en veelal internationaal opererende bedrijven, zodat soms EU-breed of mondiaal gezocht moet worden naar oplossingen.