Als werkgever vervullen van een voorbeeldfunctie door het actief zoeken naar eigen mogelijkheden voor optimaal hybride werken.

Zoals gebleken is tijdens de pandemie, kunnen veel functies bij de Rijksoverheid (gedeeltelijk) thuiswerkend worden uitgeoefend. De Rijksoverheid kan dan ook als werkgever bijdragen aan het ontwikkelen van optimale vormen van hybride werken. Door hybride werken te faciliteren en de gevolgen op organisatieniveau en voor individuele medewerkers te monitoren, kan de overheid bijdragen aan het ontwikkelen van kennis op het gebied van hybride werken en de effecten ervan.

Ministeries die beleidsmatig verantwoordelijkheid dragen voor (delen van) deze opgave: Alle ministeries ten aanzien van voorbeeldfunctie en ten aanzien van werkplekken: SZW, EZK, FIN, VWS.