Stimuleren van het gesprek tussen werkgever en werkenden rondom thuiswerken door kaders te stellen en randvoorwaarden te scheppen.

Thuiswerken en hybride werken is vaak een kwestie van maatwerk, waarbij de werkende en de werkgever (respectievelijk leidinggevenden) het gesprek aan moeten gaan, zoals ook is vastgelegd in de Arbowet. Aangezien slechts een minderheid van de werkenden is aangesloten bij een vakbond, is het van extra belang om beide partijen te voorzien van tools om dit gesprek optimaal te voeren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de sociale partners, maar de overheid kan kaders stellen en randvoorwaarden scheppen om de belangen van partijen zorgvuldig vast te leggen.

Ministeries die beleidsmatig verantwoordelijkheid dragen voor (delen van) deze opgave: SZW, EZK.