Voorlichten van het publiek, werkgevers en specifieke doelgroepen en het toegankelijk maken van betrouwbare informatie op het gebied van thuiswerken.

Wie (gedeeltelijk) thuis wil gaan werken, loopt vroeger of later tegen allerlei vragen en problemen aan, van praktische zaken op het gebied van ergonomie en planning tot fiscale gevolgen en het maken van afspraken met de werkgever. Dat geldt nog duidelijker voor mensen met een beperking en andere specifieke doelgroepen (medewerkers uit het buitenland bijvoorbeeld). Ook de werkgever zal uiteenlopende vragen hebben. De overheid verstrekt als onafhankelijke partij informatie over deze aspecten of wijst de weg naar betrouwbare informatiebronnen voor werkenden en werkgevers. Het Arboportaal en de website ‘Hoe werkt Nederland’ zijn voorbeelden van bestaande informatievoorziening.

Ministeries die beleidsmatig verantwoordelijkheid dragen voor (delen van) deze opgave: Rijksbreed, SZW/EZK.