De grenzen tussen werk en privé vervagen steeds verder.

Door digitalisering en de bijbehorende devices (telefoons, tablets, laptops) was er ook voor de pandemie al sprake van een vervaging tussen werktijd en vrije tijd. E-mailverkeer in het weekend of in de avonduren was voor veel werkenden al normaal. De pandemie heeft deze trend versterkt. Wie ook op langere termijn gedeeltelijk thuis blijft werken, zal te maken krijgen met een verdere praktische en psychologische vervaging van de grens tussen werk en privé.

Deze grensvervaging kan gewenste en ongewenste gevolgen hebben, afhankelijk van omstandigheden, gender, persoonlijkheid en levensfase. Werkenden winnen aan vrijheid om zelf hun tijd in te delen en hun eigen levensritme te volgen. Veel mensen ervaren dat als positief. Wanneer iemand kleine kinderen heeft, of een familielid dat hulpbehoevend is, kan diezelfde ‘vrijheid’ ook juist een bron van stress zijn. In elk geval krijgen werkenden een grotere verantwoordelijkheid in het bewaken van de balans tussen inspanning en ontspanning, tussen werktaken en privé activiteiten.