Bij hybride werken heeft de werkgever minder controle over de arbeidsomstandigheden.

Onafhankelijk van de plaats waar gewerkt wordt, moet de werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, die ook op de langere termijn geen mentale of fysieke klachten veroorzaakt. Bij hybride werken heeft de werkgever nog steeds dezelfde wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar veel minder invloed op de randvoorwaarden en de dagelijkse praktijk. Dit is een nieuw terrein waar nog weinig afspraken en jurisprudentie over bestaan. Aandacht voor de arbeidsomstandigheden en leefstijl bij hybride werken is wel van belang, want het biedt zowel kansen als risico’s op het gebied van mentale en fysieke gezondheid.