Steeds meer sociale interacties vinden plaats binnen een digitale werkomgeving.

Wanneer ook op termijn hybride werken in veel organisaties de norm wordt, kan dit consequenties hebben voor (de kwaliteit van de) sociale interacties. De toevallige ontmoetingen bij de spreekwoordelijke koffieautomaat vallen weg en ook contacten met buitenstaanders en klanten in het kader van het werk veranderen wanneer deze digitaal plaatsvinden. Ongeplande fysieke ontmoetingen zijn van groot belang voor socialisatie en mentaal welzijn, voor informeel leren en informele kennisuitwisseling in organisaties. Zij zijn ook van belang voor het functioneren van de organisatie zelf, voor de sociale bindingen binnen de organisatie en de organisatiecultuur.

De tijd zal leren of bij het doorzetten van de trend van toenemende sociale interacties in een digitale werkomgeving alternatieven gevonden worden om de noodzakelijke informele en toevallige contacten toch te doen plaatsvinden. Ook zal blijken hoe zaken als informeel leren en kennisuitwisseling, coördinatie en samenwerking, conflicthantering en het omgaan met macht, veranderen in organisaties waarin (een deel van) de medewerkers gedeeltelijk thuis werken. In organisaties waarin sommige medewerkers wel en andere niet thuis kunnen werken (bijvoorbeeld industrie, zorg, onderwijs, politie) kan een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van de hybride werkers ten opzichte van de belangen van degenen die altijd op de werkplek aanwezig moeten zijn.