Groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt blijven achter in deelname aan leren en ontwikkelen.

Scholing kan de wendbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt vergroten.  Zo kunnen ze blijven werken wanneer de arbeidsmarkt in hun beroep krimpt of wanneer zij hun beroep zelf niet meer goed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld doordat hun gezondheid afneemt). Het blijkt echter dat juist veel mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt relatief weinig deelnemen aan (formele) scholing en ontwikkeling.  Deze trend is waarschijnlijk verder versterkt door de coronacrisis. Door de pandemie verdwenen banen, terwijl (praktische) scholing juist moeilijker werd.