Heeft het meer digitaal aanbieden van onderwijs gevolgen voor de socialisatie en het sociaal-emotioneel welzijn van leerlingen?

Door de schoolsluitingen tijdens de pandemie is de optie van digitaal onderwijs voor iedereen zichtbaar geworden. En ondanks alle beperkingen bleek online thuisonderwijs voor veel leerlingen een prima alternatief. Tegelijkertijd is gebleken dat zelfs relatief kortdurende perioden van online thuisonderwijs een ongewenste impact hebben gehad op bepaalde groepen leerlingen en de kansengelijkheid in het onderwijs.

Dit verdient nader onderzoek. Het is immers ook goed denkbaar dat (gedeeltelijk) digitaal aangeboden onderwijs voordelen biedt voor lerenden en onderwijsgevenden.

De belangrijkste onderliggende vraag hierbij is, wat de impact van digitaal aangeboden onderwijs is op verschillende groepen lerenden. Naast globale variabelen als leeftijd en gender kan daarbij gedacht worden aan specifieke groepen, zoals kansarme leerlingen, hoogbegaafde leerlingen, of leerlingen met specifieke ontwikkelingsstoornissen.