Wat is nodig om kwetsbare leerlingen de benodigde meta-cognitieve vaardigheden en houdingen aan te leren die nodig zijn voor het leren in een digitale leeromgeving?

Niet iedereen maakt even gemakkelijk de switch van klassikaal naar digitaal leren. Juist kwetsbare leerlingen kunnen extra moeite hebben met de zelfsturing en andere metacognitieve vaardigheden die nodig zijn om in een digitale omgeving kennis en vaardigheden op te doen. Dat heeft mogelijk bijgedragen aan de toegenomen kansenongelijkheid tijdens een schoolsluitingen in 2020/2021. De vraag is in hoeverre het mogelijk is om (ook) kwetsbare groepen leerlingen de benodigde metacognitieve vaardigheden bij te brengen om goed te leren in een digitale omgeving. Als dit mogelijk is, biedt dat niet alleen perspectieven in het onderwijs, maar ook later in het leven, in het kader van leven lang ontwikkelen (LLO).

Onderliggende en aanvullende vragen:

  • Hoe kan er worden gezorgd dat bij de introductie van nieuwe vormen van onderwijs (online en offline) de achterstanden van de meest kwetsbare leerlingen verkleind worden en in elk geval niet vergroot?
  • Welke kenmerken van onderwijs op scholen verkleinen ongelijkheid en kunnen deze digitaal gereproduceerd worden?
  • Welke kenmerken van onderwijs op scholen vergroten ongelijkheid? Kunnen deze digitaal vermeden worden?