Moderniseren van de visie op leven lang ontwikkelen, waarin ook het digitale aanbod voldoende wordt meegenomen.

De verschuiving van een deel van het aanbod aan scholing en onderwijs naar digitale platforms biedt nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van een leven lang ontwikkelen (LLO). De bestaande visie van de overheid op LLO is echter nog vooral gebaseerd op klassieke onderwijsvormen. Het is daarom van belang om bij een herziening van deze visie gebruik te maken van de meest recente inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van digitaal onderwijs en van de ervaringen met online onderwijs tijdens de pandemie.