De scheidslijn tussen formeel en informeel leren lijkt diffuser te worden.

Naarmate leren en ontwikkelen zich meer en meer online afspelen, is minder scherp af te bakenen wat het aandeel van formele leerprocessen is. Leerlingen in het reguliere onderwijs maken bijvoorbeeld regelmatig gebruik van YouTubekanalen met een divers aanbod aan onderwijs in vakken als wiskunde, scheikunde en geschiedenis. Wie wil leren omgaan met een nieuw apparaat, weet vaak ook al wel online de instructies te vinden. Dat biedt enerzijds de mogelijkheid om onderwijsmateriaal te vinden dat beter aansluiten bij de eigen leerstijl, anderzijds ontbreekt de controle op kwaliteit en juistheid van het gebodene. Er zijn online bijvoorbeeld legio inspirerende lezingen over historische onderwerpen te vinden, maar ook veel sites met dubieuze samenzweringstheorie├źn of ontkenning van belangrijke gebeurtenissen.