Digitale vaardigheden (waaronder mediawijsheid) worden steeds belangrijker voor een breed scala aan werkzaamheden.

Door de pandemie en de groeiende nadruk op thuiswerken is de digitalisering van de samenleving verder versterkt en versneld. Dit betekent dat voor diverse werkzaamheden naast andere algemene vaardigheden ook specifieke vaardigheden op het gebied van (ICT) nodig zijn. Welke vaardigheden precies, hangt af van de inhoud van het werk. Deze trend betreft niet alleen thuiswerken, maar ook andere vormen van arbeid  zoals productiewerk, met ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, robotisering en the internet of things. In de context van thuis/hybride werken en leren zijn overigens naast digitale vaardigheden ook andere nieuwe vaardigheden aan de orde, zoals zelfsturend vermogen en het inschatten van sociale en emotionele aanwijzingen in een digitale omgeving.

Als dit geheel van vaardigheden belangrijker wordt om een baan te krijgen of te behouden, wordt het ook belangrijker om toegang te hebben tot formele of informele opleidingen in die vaardigheden. Dit vraagt om een leven lang ontwikkelen, want digitalisering gaat verder en vraagt om steeds nieuwe vaardigheden, naast meer algemene digitale vaardigheden zoals mediawijsheid die tegenwoordig al op de basisschool worden aangeleerd. Niemand kan het gehele pakket aan digitale en aanverwante vaardigheden beheersen, maar voor sommigen betekent het ontbreken van die vaardigheden een nog hogere drempel naar betaald werk.