In de samenleving en in het onderwijs groeit de macht van een beperkt aantal grote technologiebedrijven.

Digitale platforms spelen een steeds grotere rol in de samenleving en de pandemie heeft deze trend versterkt. Daarbij is zeker in het onderwijs sprake van een relatieve monopoliepositie van een beperkt aantal internationale aanbieders. Zij beschikken over grote hoeveelheden data en metadata van gebruikers, met weinig garanties op het gebied van privacy en zorgvuldigheid. Aanbieders eisen vaak exclusiviteit, zodat maatwerk in onderwijsinstellingen niet meer mogelijk is. Door de monopoliepositie van bedrijven stagneert bovendien de innovatie; de markt prikkelt hen immers niet meer om te investeren in nieuwe  producten of diensten.