Effect van de digitalisering van de samenleving op het publieke domein en de sociale infrastructuur

Naarmate het maatschappelijke debat, ontmoetingen en informatie-uitwisseling zich meer online afspelen, is aandacht voor de publieke omgeving in een online samenleving aan de orde. De technologie is immers van invloed op de mogelijkheden en de kwaliteit van contacten. In sommige opzichten biedt online communicatie voordelen (minder reistijd, mensen uit andere landen betrekken, snel te organiseren), maar er zijn ook diverse nadelen (gevoel van vervreemding, onvoldoende non-verbale communicatiemogelijkheden, verschillen in toegang tussen groepen, minder toevallige ontmoetingen, verbubbeling, vereenzaming.). Voor sommige van deze nadelen zijn wellicht weer technische oplossingen denkbaar, die op hun beurt voor- en nadelen hebben.