Thema's

Thema's die bij alle aandachtsgebieden spelen

Voor de aandachtsgebieden leren en ontwikkelen, hybride werkenwonen en leefomgeving en samenleven hebben we in verschillende kennisateliers allerlei kennisvragen geïdentificeerd. Wanneer we hier naar kijken dan valt op dat er een aantal thema’s is dat bij alle aandachtsgebieden in meer of mindere wijze terugkomt. Het gaat om onderwerpen waarbij de aandachtsgebieden sterk verweven zijn en waaraan de overheid dus ook in samenhang aandacht dient te besteden. Het gaat in het bijzonder om de volgende thema's: