Fysieke, mentale en sociale gezondheid in de online samenleving

Meer hybride werken, leren en ontwikkelen kan uiteenlopende gevolgen hebben voor de gezondheid van individuen en van de samenleving als geheel. In zijn algemeenheid kan worden vastgesteld dat mensen (ook) behoefte hebben aan fysieke nabijheid en contact. Wanneer door de digitalisering het aantal fysieke ontmoetingen afneemt, kan dit dus ongewenste gevolgen hebben voor de mentale gezondheid en de sociale gezondheid. Dit geldt niet voor iedereen in dezelfde mate. Voor sommige mensen betekent de afname van sociale ontmoetingen juist een verademing, omdat zij minder blootgesteld zijn aan prikkels en zich minder hoeven aan te passen. Ook de effecten op de lichamelijke gezondheid zullen individueel verschillend zijn. Voor de een betekent meer thuis werken een kans om beter te bewegen en gezonder te eten, voor de ander werkt het precies omgekeerd. De ervaringen rond de pandemie en de algemene ingeburgerde term ‘corona-kilo’s’ laten zien dat te veel thuiszitten voor de meeste mensen niet bijdraagt aan hun fysieke gezondheid. Bij thuiswerken is bovendien extra aandacht nodig voor de werkplek en de arbeidsomstandigheden, alsmede voor de afwisseling tussen schermwerk en andere activiteiten.