Groeiend belang van wendbaarheid op de arbeidsmarkt

Tijdens de pandemie bleek de kwetsbaarheid van sommige sectoren, zoals de reisbranche, de horeca en de amusementssector. Toenemende digitalisering en automatisering zullen in de komende jaren voor andere groepen betekenen dat hun baan niet meer vanzelfsprekend is. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor vrijwel alle werkenden een zekere mate van wendbaarheid belangrijk zal zijn om in de komende decennia mee te blijven doen op de arbeidsmarkt. Leven lang ontwikkelen (LLO) en het ontwikkelen van diverse (digitale) vaardigheden (skills) zal in de komende jaren dan ook voor vrijwel iedereen nodig zijn.

Wendbaarheid is ook nodig bij de omslag van werken op de werkplek naar thuis/hybride werken. Bij hybride (online) werken zijn immers andere vaardigheden belangrijker dan in een fysieke gemeenschappelijke werkomgeving. Doordat het aantal sociale interacties op het werk afneemt, verandert het leerproces voor nieuwe medewerkers. Dit kan er toe leiden dat de wendbaarheid juist afneemt en dat mensen bijvoorbeeld op het terrein van sociale vaardigheden achterstanden oplopen.