Veranderende woonwensen, meer aandacht voor groen en klimaat

Wanneer ook op de langere termijn meer mensen hybride gaan werken, heeft dat hoogstwaarschijnlijk consequenties voor hun wensen op het gebied van woning en omgeving en voor de duurzaamheid. De woning moet dan ruimte bieden voor een ergonomische werkplek, tenzij men ervoor kiest om lokaal met anderen kantoorruimte te regelen. De omgeving wordt belangrijker: is deze geschikt voor ontspanning, voor voldoende beweging, etc.? Zoals ook tijdens de pandemie bleek, neemt het belang van de openbare groene ruimte toe wanneer mensen meer thuiswerken. De fysieke afstand tot de werkgever wordt juist wat minder belangrijk. Dat betekent dat de trek naar de steden afneemt en misschien zelfs omgekeerd wordt. Voor het milieu zijn de gevolgen van dit alles niet goed te voorspellen. Wie thuis werkt, verbruikt minder energie voor mobiliteit, maar meer energie in huis. Wanneer mensen verder van hun werk gaan wonen, verbruiken ze meer energie aan mobiliteit op de dagen dat ze wel naar de werkplek moeten reizen. Kortom, deze ontwikkelingen verdienen aandacht vanwege hun nog onvoorspelbare consequenties voor de samenleving op de langere termijn.