Trends

Relevante trends

De corona pandemie heeft geresulteerd in allerlei (potentiële) nieuwe trends en in bestaande trends die zijn versneld/versterkt, vertraagd/afgezwakt of veranderd. Voor onderstaande vier aandachtsgebieden is een niet uitputtende lijst van dergelijke trends opgesteld door beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers tijdens de kennisateliers van het Platform Online Samenleving.