Deelnemers

Onderstaande beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers hebben deelgenomen aan de kennisateliers over het aandachtsgebied wonen en leefomgeving. Uiteraard kunnen andere geïnteresseerden zich aansluiten bij het vervolg.

 • Hylke Sauvage, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Tom Cordeweners, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gijsbert Borgman, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Karen van Dantzig, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Judith Verheijen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Vincent Gun, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Hans Beens, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Niels-Ingvar Boer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Nicole Schell, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Erwin van der Krabben, Radbaud Universiteit
 • Sander de Leeuw, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Jiska Engelbert, Erasmus School of History, Culture and Communication
 • Dorien Manting, Universiteit van Amsterdam
 • Maarten Hajer, Universiteit Utrecht
 • Arjan van Timmeren, Technische Universiteit Delft
 • Rob van der Mei, Centrum Wiskunde & Informatica
 • Martijn Groenleer, Tilburg University
 • Pieter Hooimeijer, Universiteit Utrecht
 • Erik Verhoef, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Frances Brazier, Technische Universiteit Delft
 • Niek Klazinga, Amsterdam Universitair Medische Centra
 • Hanneke Posthumus, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Ronald de Jong, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Walter Idema, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Robert Vonk, De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Lotte Vermeij, Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Hanneke Kruize, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Brigit Staatsen, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Rinie van Est, Rathenau Instituut