Wonen en leefomgeving

Ander perspectief op wonen en leefomgeving

De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben onze omgang met onze huizen en fysieke leefomgeving beïnvloed. Dat kwam met name doordat een groot deel van het dagelijks leven zich ineens verplaatsen naar het digitale domein. Omgekeerd zijn woonsituatie en omgeving van invloed geweest op de impact die de pandemie op individuele mensenlevens had. Het maakte ineens veel meer uit hoeveel ruimte er thuis was, zeker voor de thuiswerkers en gezinnen met schoolgaande kinderen. Tijdens de lockdowns en zeker tijdens de avondklok leerde menige Nederlander het balkon, de tuin of de binnenplaats waarderen als tegenhanger van online activiteit. Ook het online winkelen nam een enorme vlucht. Op macroniveau had de pandemie eveneens gevolgen, bijvoorbeeld voor arbeidsmigratie, de woningmarkt en de economische situatie in verschillende regio’s.

Gevolgen voor de lange termijn

Kortom, de pandemie heeft invloed gehad op de manier waarop Nederlanders omgaan met hun woon- en leefomgeving – en daarmee ook op de woon- en leefomgeving zelf. Sommige van deze veranderingen zullen ook voor de komende jaren relevant blijven. Er is echter ook nog veel onbekend, niet alleen over de al dan niet blijvende aard van deze veranderingen, maar ook over de concrete gevolgen ervan. Het ligt voor de hand dat er positieve en negatieve gevolgen zijn voor gezondheid, milieu en wonen – zoals een mogelijke gestegen vraag naar een groene omgeving – maar het is allesbehalve zeker wat die gevolgen precies zijn. Daardoor is ook nog onduidelijk wat deze veranderingen vragen van de Rijksoverheid.

Benodigde kennis voor effectief beleid

Er zijn met andere woorden veel kennisvragen waarvan het antwoord van belang is voor de Rijksoverheid die voor de maatschappelijke opgaven effectief beleid moet ontwikkelen om de risico’s van versnelde digitalisering te beperken en de kansen ervan te verzilveren. De pandemie heeft daarbij bepaalde trends ten aanzien van wonen en leefomgeving versterkt, die ook voor 2020 al bestonden.