Een trek uit de Randstad kan leiden tot meer mobiliteit, als de werkgelegenheid niet meeverhuist en het aandeel hybride werken tegen zou vallen

De trek uit de Randstad hangt samen met diverse factoren: behoefte aan meer groen, meer ruimte, stijgende huizenprijzen, werkgelegenheid buiten de Randstad, et cetera. Een aanzienlijk deel van de mensen die de Randstad verlaten en elders gaan wonen, blijven wel in de Randstad werken. Wanneer de trend naar meer hybride werken stagneert of omgekeerd, zullen zij vaker over langere afstanden moeten reizen naar hun werk. De totale mobiliteit neemt dan toe.