Hybride werken en afnemende arbeidsmigratie bieden mogelijkheden voor het inzetten van onbenut arbeidspotentieel.

De verschuiving naar hybride werken biedt kansen voor mensen die nu vanwege eventuele beperkingen, persoonlijke omstandigheden of eigenschappen niet of in deeltijd deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit arbeidspotentieel kan beter worden benut. Wanneer de arbeidsmigratie duurzaam zal afnemen, biedt dit eveneens kansen voor mensen die nu niet of in deeltijd werken. Bovendien kunnen hun materiële en immateriële arbeidsvoorwaarden gunstiger worden als de arbeidsmarkt krimpt bij gelijkblijvend aanbod. Dat laatste is overigens lang niet zeker gegeven de algemene trends van digitalisering, robotisering en globalisering.