Wat zijn de structurele effecten van meer hybride werken op de kwalitatieve vraag naar woonruimte, en hoe varieert dit over de ruimte (binnenstedelijk, tussen steden, centra/periferie)?

Het lijkt erop dat door de COVID-19 pandemie de trend versterkt is dat mensen een deel van hun werk thuis doen (hybride werken). Als dit het geval is, wat zijn dan de gevolgen voor de woonwensen van mensen? Waar willen zij wonen, welke eisen stellen zij aan hun woning en aan hun fysieke en sociale woonomgeving? Welke regio’s winnen aan populariteit, welke gebieden worden juist minder populair, wat zijn de gevolgen voor huizenprijzen, voorzieningenniveau en mobiliteit?