De economische verschillen tussen regio’s nemen toe.

De impact van de COVID-19 pandemie op de Nederlandse economie was zeker niet evenredig verdeeld over alle regio’s. Het zwaarst getroffen was de regio Groot Amsterdam, met een economische krimp van 19-21% [bron]. Aan de oostgrens (Twente, Achterhoek, Zuidwest-Overijssel en Midden-Limburg) was er eveneens sprake van een forse krimp (8-10%), met name doordat industrieën getroffen werden door de lockdowns en verstoorde mondiale productieketens.

Voor de genoemde oostelijke regio’s versterkten de pandemie een trend die ook in de afgelopen jaren al zichtbaar was, waarbij hun aandeel in de landelijke economie in de loop van decennia daalde. Nu de Nederlandse economie weer begint te herstellen, zien we weliswaar dat deze regio’s grotendeels weer op het oude niveau zitten, maar aandacht voor deze regio’s blijft nodig. Voor de regio Groot Amsterdam laat het herstel langer op zich wachten, vanwege het grote aandeel van sectoren die zich minder gemakkelijk laten digitaliseren (luchtvaart, horeca, reisbemiddeling en cultuur). De uiteindelijke impact van de pandemie op regionale economische verschillen zal in de komende jaren duidelijker moeten worden.