Steden hebben niet aan populariteit verloren, maar de trek uit de Randstad neemt toe.

De bestaande trend dat mensen de Randstad verlaten lijkt eerder toe- dan af te nemen. Doordat mensen meer thuis (hybride) werken wordt de woon-werkafstand minder belangrijk, terwijl de grootte van de woning en de buitenruimte in belang toenemen. Hier is sprake van een wisselwerking. Wanneer mensen verder van hun werk wonen, wordt hybride werken relatief aantrekkelijker.

Met name de vier grote steden verliezen enigszins aan populariteit. Zo verlieten in het derde kwartaal van 2020 38.000 bewoners de vier grote steden (G4), dit is het hoogste aantal sinds 2002. De algemene trend om de stad te verruilen voor het platteland bleef tijdens de pandemie gelijk. Vooral stedelijke gebieden buiten de Randstad winnen dus aan populariteit. Het is de vraag in hoeverre deze versnelde uittocht uit de Randstad en de grote steden ook in de komende jaren doorzet. Dit zal mede afhangen van de mate waarin werkgevers hybride werken faciliteren, naast factoren als de dekking en snelheid van OV-verbindingen.

Als de trend van de netto trek uit de grote steden en de Randstad aanhoudt, heeft dat consequenties voor de planning in die steden en in de omringende gebieden waar de meeste mensen naartoe gaan en wellicht ook voor de mobiliteit. Dat laatste zal vooral een rol spelen wanneer de pendel ooit weer meer gaat in de richting van werken op locatie.