Het woon-werk verkeer kan afnemen en/of beter worden gespreid.

Wie thuis (of dichtbij huis in een lokale samenwerkplek) werkt, staat niet in de file en doet geen beroep op het openbaar vervoer tijdens de spitsuren. Dat is niet alleen gunstig voor de productiviteit, maar ook voor de CO2-uitstoot en voor de belasting van het wegennet en het openbaar vervoer. Zelfs als mensen op die dagen dat zij wel naar hun werk gaan iets verder moeten reizen (omdat ze gekozen hebben voor een woning wat verder van hun werkplek), kan het aantal reis kilometers netto afnemen.

Gedeeltelijk thuiswerken en een verdere flexibilisering van de werktijden kan bovendien gunstige effecten hebben op het verkeer in de spits en de piekbelasting van het openbaar vervoer.