Impact

De online samenleving heeft impact op het aandachtsgebied hybride werken. Beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers hebben in de kennisateliers deze impact vertaald naar de volgende kansen en risico's, mede in het licht van de gesignaleerde trends.