Leidinggevenden hebben minder vanzelfsprekend zicht op welzijn, gezondheid en productiviteit van hun medewerkers.

Bij thuiswerken en hybride werken kan het voor leidinggevenden veel moeilijker worden om vast te stellen hoe het met medewerkers gaat. Gezondheid en emotioneel welzijn zijn lastig in te schatten via een computerscherm en irritaties of conflicten tussen teamleden kunnen onopgemerkt blijven. Zelfs de productiviteit is in veel beroepen moeilijk vast te stellen wanneer mensen een groot deel van hun werk thuis doen. Doordat de zichtbaarheid afneemt, wordt het voor leidinggevenden en teamgenoten ook lastiger om waardering te geven voor geleverde prestaties.

Om de blinde vlekken te ondervangen, kunnen werkgevers gebruik gaan maken van digitale tools en expliciete gesprekken met medewerkers. Dat brengt dan weer het risico met zich mee dat de privésfeer van de medewerker in het gedrang komt.