Kennisvragen

Kennisvragen

De versnelde digitalisering en hiermee samenhangende trends hebben een grote impact op individuen, organisaties en de samenleving als geheel. Als Rijksoverheid staan we daarom voor grote opgaven wanneer we de kansen willen verzilveren en de risico's willen beperken. Om de komende jaren hiervoor effectief beleid te kunnen ontwikkelen hebben we kennis nodig. Hieronder kunt u voor elk van de vier aandachtsgebieden lezen op welke kennisvragen we volgens beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers de antwoorden moeten zin te vinden.