Opgaven

Opgaven voor de rijksoverheid

Het op de lange termijn in goede banen leiden van de impact van de versnelde digitalisering, als gevolg van de corona pandemie, is een maatschappelijke opgave waarbij zowel individuele burgers, organisaties, belangenvertegenwoordigers en overheden samen een rol hebben te spelen. Deze kennisagenda richt zich specifiek op de kennisvragen die van belang zijn voor het kunnen benutten van de kansen en het beperken van de risico's door de Rijksoverheid. Hieronder is kunt u lezen welke opgaven voor de rijksoverheid door de beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers tijdens de kennisateliers zijn geïdentificeerd: