Deelnemers

Onderstaande beleidsmakers, wetenschappers en onderzoekers hebben deelgenomen aan de kennisateliers over het aandachtsgebied leren en ontwikkelen. Hierbij willen we in het bijzonder prof. dr. Renate de Groot (OU) en prof. dr. Martijn Meeter (VU) bedanken voor hun bijdrage aan de voorbereiding van de kennisateliers en de inbreng van hun kennis in de discussies. Uiteraard kunnen andere geinteresseerden zich aansluiten bij het vervolg.

 • Lotte Tims, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Florine van Berne, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Helma van Schie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Tim Schokker, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Corinne Arnold, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Juriaan van Kan, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ellen Verheijen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Guut Arnoldus, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Sjoerd van Dommelen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Marc Moquette, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Brigid Claassen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Niels-Ingvar Boer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Geert Jan Buisman, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Wijnand IJsselsteijn, Technische Universiteit Eindhoven
 • Didier Fouarge, Maastricht University
 • Sebastiaan Steenman, Universiteit Utrecht
 • Johan Jeuring, Universiteit Utrecht
 • Elaine Mak, Universiteit Utrecht
 • Martijn Meeter, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Thijs Bol, Universiteit van Amsterdam
 • Frank Cornelissen, Universiteit van Amsterdam
 • Renate de Groot, Open Universiteit
 • Ronald de Jong, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Ruben van Gaalen, Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Jonneke Bolhaar, Centraal Planbureau
 • Monique Turkenburg, Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Birte van Elk, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Nicoline Smeenk, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Robert Vonk, De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Reyer van der Vlies, Organisation for Economic Co-operation and Development
 • Bart Karstens, Rathenau Instituut
 • Jeroen Heres, Rathenau Instituut
 • Hein Broekkamp, Onderwijsraad
 • Melanie Lemmen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Rosanne Zwart, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek