Nationale wetenschapsagenda

Begin 2022 zal een call for proposals uitgaan van de Nationale wetenschapsagenda, waarin onderzoekers opgeroepen worden om projectaanvragen in te dienen die gericht zijn op het beantwoorden van kennisvragen uit deze Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving. De betrokken ministeries zullen dit onderzoek samen met NWO financieren. Beleidsdirecties kunnen zowel bij het formuleren van de call als bij het begeleiden van de onderzoeken de verbinding leggen met de eigen beleidspraktijk. Zodra daar meer over bekend is, zullen we dat via deze website bekend maken.

Klik hier voor meer informatie over de Nationale wetenschapsagenda.