Over deze kennisagenda

Over deze kennisagenda

Welke kennis heeft de Rijksoverheid nodig om toekomstbestendig beleid te ontwikkelen op het gebied van de digitalisering van de samenleving, die mede door de COVID-19 pandemie in een stroomversnelling is geraakt? Om hier meer zicht op te krijgen hebben de departementale kenniscoördinatoren en chief science officers van tien departementen het initiatief genomen voor het opzetten van een Kennisplatform Online Samenleving. Beleidsmedewerkers, wetenschappers en onderzoekers van planbureaus en kennisinstituten hebben in een aantal kennisateliers gezamenlijk deze Rijksbrede Kennisagenda Online Samenleving ontwikkeld.